en
  • baner1

DAGsport pomoże zrealizować Twoje marzenia

Baza treningowa

 

Akwen wodny

Bazą do uprawiania kajakarstwa są akweny wodne,infrastruktura socjalna i sprzęt sportowy.

Kajakarstwo jest sportem naturalnym związanym z przyrodą i nadal służy w życiu codziennym ludziom północy.

Kajakiem pływamy po morzach Arktyki,w tropicalnych dżunglach,po górskich rzekach i wodospadach,a także wielkich jeziorach.Zasięg kajakarstwa i wielka ilość kajakarzy sprawiają,że kajakarstwo jest sportem olimpijskim.

Treningi kajakarzy klasycznych można prowadzić praktycznie na każdych akwenach wodnych,a starty odbywają się na torach naturalnych i sztucznych.

Dla Igrzysk Olimpijskich i Imprez Mistrzowskich powstają super nowoczesne tory kajakowe.Jednym z nich jest wspaniała polska Malta.


Obiekty sportowe

Proces treningowy wymaga pełnego zabezpieczenia w obiekty sportowe niezbędne do prowadzenia codziennej pracy treningowej.

Głównym obiektem treningowym jest funkcjonalna przystań kajakowa.Zabezpiecza ona prowadzenie treningów  specjalistycznych,wiosłowania na kajakach oraz treningów uzupełniających w pozostałych środkach treningowych w podstawowym zakresie.Kolejnymi obiektami sportowymi są:siłownia,bieżnia lekkoatletyczna,hala sportowa i pływalnia.W dobrze wyposażonej siłowni wykonamy różnego rodzaju treningi siłowe oraz treningi ukierunkowane na trenażerach treningowych/erometr kajakowy i inne/.Na bieżni lekkoatletycznej przeprowadzimy treningi biegowe kontrolowane,na dystansach.W hali sportowej zrealizujemy zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej i akrobatyki oraz z gier sportowych.Na pływalni doskonalimy umiejętność pływania i prowadzimy treningi ukierunkowane czasem trwania wysiłku treningowego,pływanie crawlem dystansów.


Sprzęt sportowy

W kajakarstwie klasycznym sprzęt sportowy to przede wszystkim łodzie:k-1,k-2,k-4,c-1.c-2,c-4 i wiosła kajakowe asymetryczne i kanadyjkowe jednostronne.

Kajaki i kanadyjki muszą spełniać standardowe normy Światowej Federacji w zakresie kształtu,długości i wagi.Współczesne łodzie i wiosła wykonane są z kompozytów,węglowych,kevlarowych,szklanych i kombinacji tych materiałów.

W treningach imitujących wiosłowanie,ukierunkowanych używane są trenażery treningowe,specjalistyczne ergometry i inne urządzenia.

W innych treningach uzupełniających używany jest sprzęt specjalistyczny i osobisty zależny od środków treningowych,metod treningowych i poszczególnych ćwiczeń.


Warunki socjalno-bytowe

Starty w zawodach sportowych i codzienna realizacja procesu szkoleniowego wymagają właściwych warunków socjalno-bytowych.Są to odpowiednio wyposażone obiekty sportowe służące do obsługi zawodów,przystanie kajakowe i inne obiekty sportowe.

Planowy proces treningowy to połączenie nauki,a dalej pracy zawodowej z treningami.Tworzone są specjalne Szkoły Mistrzostwa Sportowego,stosowane różnego rodzaju ulgi w pracy zawodowej,fundowane stypendia sportowe oraz system sponsoringu dla wybitnych zawodników.