en
  • baner1

DAGsport pomoże zrealizować Twoje marzenia

Kadra organizacyjno-szkoleniowa

 

Organizacja sportowa

W kajakarstwie sportowym działalność realizuje się w systemie współzawodnictwa sportowego,a celami głównymi są wszechstronny rozwój zawodnika i jego start w Igrzyskach Olimpijskich.

Startami pośrednimi są Mistrzostwa Świata,Europy/kontynentów/,Narodowe i Regionalne.Logistykę organizuje określona grupa ludzi,działaczy sportowych.

Na szczycie sportu jest Międzynarodowy Komitet Olimpijski skupiający Narodowe Komitety Olimpijskie,a dalej Międzynarodowe Federacje Sportowe i Narodowe Federacje Sportowe.Podstawowa dziąłalność wychowawczo-sportowa odbywa się w klubach sportowych.Od poziomu wiedzy działaczy i tradycji z kórej się wywodzą  zależy prawidłowy rozwój i siła sportu i danej dyscypliny.Za bezpośredni wynik Procesu Szkolenia odpowiedzialny jest trener.


Trener kierownikiem Procesu Szkoleniowego

Kierownikiem Procesu Treningowego jest trener.Od jego wiedzy i znajomości życia zależy rozwój wychowywanych i trenowanych przez niego zawodników.Trener powinien być wszechstronnie wykształcony w zakresie kultury fizycznej,a szczególnie w swojej spesjalności,kajakarstwie.

Obowiązkiem nowoczesnego trenera jest permanentne dokształcanie się i korzystanie ze zdobyczy nauk szczegółowych.

W zależności od poziomu wiedzy,praktyki i osiąganych pzez szkolonych zawodników wyników sportowych trenerzy uzyskują klasy trenerskie :II,I i Specjalną/Mistrzowską/.

Klasy te uaktualniane są licencjami trenerskimi.


Lekarz i odnowa biologiczna

Prawidłowo realizowany proces szkoleniowy musi przebiegać pod ścisłą kontrolą lekarza sportowego i korzystać z szeroko pojmowanej odnowy biologicznej.Lekarz dokonuje weryfikacji zdolności do uprawiania danej dyscypliny sportu i kontroluje stan zdrowia zawodnika.Ocenia wyniki prób czynnościowych i specjalistycznych badań fizjologicznych,biochemicznych czy biomechanicznych.Analizuje ewentualne zmiany biologiczne organizmu,wskazuje dietę i decyduje o wspomaganiu w zakresie odżywek i witamin.

Kolejnym ważnym elementem treningu jest odnowa biologiczna.Trening o dużym obciążeniu wywołuje wiele zmian w organiżmie zawodnika ,a dalej adaptację do zadawanych wysiłków.

Zjawisko przewyższania się możliwości fizycznych organizmu nazywamy Superkompensacją.Odnowa biologiczna ułatwia tę adaptację przyspieszając procesy wyrównawcze i przewyższające poziom związków organicznych.

Głównymi środkami odnowy biologicznej są różnego rodzaju zabiegi fizjoterapeutyczne,odnowa farmakologiczna i inne zabiegi specjalne/niekonwencjonalne/.

Należy zwrócic uwagę na specyfikę treningu wysokokwalifikowanego dziewcząt i kobiet.W przypadku treningu szybkościowo-siłowego kobiet obserwuje się niwelowanie różnic w metodyce treningu sportowego w stosunku do mężczyzn.Rozstrzyganie problemów treningu dziewcząt i kobiet powinno być rozpatrywane uwzględniając zjawiska fizjologii i specyfiki organizmu kobiety.

Głowne założenia procesu treningowego dotyczą w równym stopniu kobiet i mężczyzn.

Specjalnej uwagi trenera i lekarza wymaga periodyczność wielu różnych funkcji fizjologicznych cyklu menstruacyjnego zależnych od zmian endokrynologicznych.W dniach poprzedzających menstruację obserwuje się podwyższenie podstawowej przemiany materii i pogorszenie reakcji na ociążenie treningowe.W następnych dniach zmiany te wyrównują się i pozostają na podobnym poziomie przez pozostałe dni cyklu.W 7-10 dniach po menstruacji siła mięśni i wydolność zwiększają się.Szczególnie należy zwrócić uwagę na problem wydolności organizmu w czasie menstruacji.Zależy ona od stanu zdrowia,wytrenowania,skali obciążeń i innych.U zdrowych ginekologicznie kobiet obciążenia treningowe i starty w tym czasie nie powodują żadnych niekorzystnych zmian w organiżmie.Można trenować i startować w zawodach.

W praktyce treningowej zaobserwowano,że kobiety wykazują większą tolerancję psychofizyczną na obciążenia treningowe jak mężczyżni.


Inne działy nauki w Procesie Szkoleniowym

Proces treningowy powinien być permanentnie monitorowany przy udziale nauki.

Główne badania prowadzone są przy udziale medycyny,fizjologii i biochemii.

Wykonywane są testy biomechaniczne i psychlogiczne.

Prowadzone są przed rozpoczęciem kolejnych cykli szkoleniowych.Sprawdzany jest stan wytrenowania i ewentualnych zmian w organiżmie oraz weryfikowana jest prawidłowość założeń treningowych.

Stosowany jest także monitoring ciągły.Wykonywane są badania lekarskie,fizjologiczne próby czynnościowe,badania biochemiczne i inne. W razie konieczności udzielane jest wsparcie psychologiczne.

Naukowy monitoring treningu pozwala tworzyć kolejne wartości w zakresie kreowania teorii treningu sportowego.