en
  • baner1

DAGsport pomoże zrealizować Twoje marzenia

System selekcji-zawodnicy

 

Selekcja naturalna i zorganizowana

Selekcja sportowa jest to właściwy dobór młodych ludzi do danej dyscypliny sportu,którzy szkoleni sportowo mogą uzyskać Mistrzostwo Sportowe.

Wzorem może być tzw."Model Mistrza"ze wszystkimi cechami go określającymi.

Selekcji dokonujemy sposobem naturalnym lub zorganizowanym.Selekcja naturalna to nabór z indywidualnych inicjatyw,dzieci,rodzin i społecznych,a selekcja zorganizowana prowadzona jest przez instytucje kultury fizycznej.

Zasięg naboru i skutecność selekcji zależą od tradycji i siły dyscypliny w danej społeczności.


Kryteria selekcji

Kryteriami selekcji są:-zdrowie/duży poziom wydolności fizycznej,duża odporność organizmu na choroby/,

-budowa somatyczna/długi tułów,szerokie barki,długie kończyny górne/,

-sprawność psychofizyczna/dobrze rozwinięte cechy motoryczne,bardzo dobra koordynacja ruchowa,odporność psychiczna na długotrwały wysiłek fizyczny/,

-motywacje/należy rozwijać je na przykładach wybitnych sportowców i wybitnych ludzi z codziennego życia/,

-zdolności ruchowe i umiejętności ruchowe/są to dodatkowe cechy fizyczne,elementy przepływu ruchu,kocia sprawność/,

- tempo rozwoju biologicznego/bywają różnice wieku biologicznego w odniesieniu do aktualnego wieku kalendarzowego,są także różnice w zakresie płci/.

Kajakarze somatycznie to przedstawiciele antropometrycznych typów:

-H/zmodyfikowany,szerokie barki,długie kończyny górne,szerokie biodra,krótkie kończyny dolne.

- Atletyczny/zmodyfikowany,szerokie barki,długie kończyny górne,długi tułów,wąskie biodra,krótkie kończyny dolne/

- Mieszany/połączenie cech typów H,Atletycznego i Leptosomicznego/


Zawodnicy sprint

W Igrzyskach Olimpijskich w Londynie wystarowali kajakarze w rozgrywanej już od wielu lat konkurencji 200m.

Jest to konkurencja siłowo-szybkościowa wymagająca doskonałych umiejętności  technicznych i doskonałej sprawności fizycznej.

Zawonicy dysponują wielką siłą bezwzględną/w przeliczeniu na kg wagi ciała/i rozwijają wielkie moce podczas wiosłowania.

Fizjologicznie są to wysiłki fosfagenowe i beztlenowe,których poziom jest praktycznie uwarunkowany genetycznie.Podobnie jest ze sprawnością psycho-ruchową.

Trener ma wpływ na wyselekcjonowanie,rozwój psychofizyczny,naukę i doskonalenie techniki,budowanie motywacji i doskonalenie procesów fizjologicznych zawodnika.

Na przestrzeni ostatnich lat mistrzami dystansu 200m byli zawodnicy o różnych warunkach fizycznych jednak przyszłość należeć będzie do wyselekcjonowanych zawodników somatycznego typu H/zmodyfikowanego/.Problemem,który może zdecydować o przyszłości tej konkurencji może być zdrowie zawodników po zakończeniu uprawiania sportu.Istnieje obawa,że duża masa mięśniowa przy średniej wydolności może prowadzić do zaburzeń organizmu.


Zawodnicy średni dystans

Wyścigi kajakowe 500m i 1000m są konkurencjami średniodystansowymi.Konkurencje 500m to wysiłki siłowo-wytrzymałościowe,a 1000m to wysiłki wytrzymałościowo-siłowe.Zawodnicy konkurencji 500m to somatyczne typy H/zmodyfikowany/ i Atletyczny/zmodyfikowany/o bardzo dużej sile bezwzględnej,bardzo dużej mocy wiosłowania i bardzo dobrej technice wiosłowania.Fizjologicznie wykazują bardzo dużą tolerancję na zaburzenia homeostazy/procesy anaerobowe i mieszane/.

Klasycznym dystansem kajakowym jest 1000m.Jest to wyjątkowo trudna konkurencja wymagająca doskonałego przygotowania pod każdym względem.Czołowi zawodnicy tej konkurencji to typ somatyczny Atletyczny/zmodyfikowany/.Fizjologicznie są to wysiłki anaerobowo-tlenowe,a zawodnicy cechują się bardzo dużymi możliwościami pochłaniania tlenu tzw.pułapem tlenowym.

W historii kajakarstwa byli wybitni mistrzowie,którzy potrafili zwyciężać na obu tych dystansach.


Zawodnicy długi dystans

Wiosłowanie długodystansowe jest podstawową formą kajakarstwa i stanowi bazę dla pozostałych konkurencji.

We wstępnych okresach szkolenia służy nauce wiosłowania,doskonaleniu techniki i budowaniu wytrzymałości podstawowej.W etapie specjalizacji dalej rozwija i doskonali adaptację tlenową organizmu zawodnika.Jest ważnym elementem treningu w okresach przygotowawczych i większość federacji narodowych sprawdza przygotowanie zawodników organizując Mistrzostwa Długodystansowe.Odbywają się one na dystansach 5000m i 10000m.

Są zawodnicy o budowie somatycznej Atletycznej/zmodyfikowanej/ lub Atletyczno-Leptosomicznej/zmodyfikowanej/,którzy specjalizują się w wyścigach długodystansowych.Prezentują dobrą technikę wiosłowania,średni poziom siły bezwzględnej,średni poziom mocy wiosłowania i bardzo dużą wytrzymałość/wysoki pułap tlenowy/.

Specjalną konkurencją długodystansową jest Maraton Kajakowy.Dystans 30-40km z dodatkowym utrudnieniem tzw.przenoskami/kilkakrotne wysiadanie z kajaka,bieg i ponowne wiosłowanie/.Maraton kajakowy jest najtrudniejszą konkurencją długodystansową wymagającą specjalnego przygotowania psycho-fizycznego i właściwej suplementacji podczas wyścigu.

Wielu mistrzów kajakarstwa startowało także w maratonie.Byli i są wybitni zawodnicy,którzy potrafili zwyciężać w klasycznym kajakarstwie i w maratonie kajakowym.