en
  • baner1

DAGsport pomoże zrealizować Twoje marzenia

Trening właściwy

 

Olimpijski Makrocykl Treningowy

 Trening właściwy,wysokokwalifikowany trening kajakowy jest procesem skomplikowanym,ale podlega on ogólnym prawidłom.Musi być zgodny z prawami rozwoju psycho-fizycznego zawodnika,zgodny z wymogami kajakarstwa i realiami społecznymi.

W treningu kajakowym dążymy do doskonalenia:

- wytrzymałości/ogólnej i specjalnej/,
- siły/ogolnej i specjalnej/,
- szybkości,
- koordynacji ruchowej.

Wysoce rozwinięte cechy motoryczne przy określonej budowie somatycznej zawodnika pozwalają na dobranie właściwej techniki,a następnie  pozwalają zawodnikowi wypracować indywidualny styl wiosłowania.

Adaptacja do mechanizmów wysiłkowych i układów wyrównawczych zachodzących podczas wysiłków,wahania homeostazy wymagają zwiększania bodżców treningowych.Głównie w tym zakresie  można planować obciążenia treningowe.Podstawowymi składowymi treningu właściwego są ćwiczenia fizyczne,praca i wypoczynek.

W celu uzyskania wyższych wyników sportowych wzrastają obciążenia treningowe oraz zmieniają się środki treningowe,metody treningowe oraz poszczególne ćwiczenia.Wskutek uwarunkowań fizjologicznych nieodzowna jest przemienność obciążenia i wypoczynku oraz różnicowania się treści treningowych.

Rozróżniamy trening techniczny/specjalistyczny i ukierunkowany/ i trening uzupełniający/pozostałe środki treningowe/.W treningu technicznym stosujemy środki treningowe przygotowania specjalnego/wiosłowanie na kajaku/ oraz środki treningowe ukierunkowane/wiosłowanie na basenie kajakowym,na trenażerach treningowych i stosowanie specjalnych maszyn imitujących/.W treningu uzupełniającym stosujemy środki treningowe ukierunkowane i środki przygotowania wszechstronnego.

Środkami treningowymi specjalistycznymi są : - wiosłowanie tempowe różnych odcinków ułamkowych dystansu startowego oraz pełnych dystansów,- wiosłowanie ciągłe długodystansowe,- wiosłowanie na różnych akwenach ze zmiennym przepływem wody,- wiosłowanie tempowe różnych odcinków ułamkowych dystansu startowego oraz pełnych dystansów z dodatkowym obciążeniem/wewnętznym lub zewnętrznym/.W treningu technicznym ukierunkowanym posługujemy się czasem trwania  i intensywnością poszczególnych ćwiczeń lub innymi metodami monitoringu.

W treningu uzupełniającym ukierunkowanym w poszczególnych środkach treningowych/siły,biegowych i pływackich/ stosujemy relatywne do dystansów startowych,czas trwania ćwiczeń ich intensywność,imitację ruchu i rytm pracy.

W treningu uzupełniającym środkami wszechstronnego przygotowania są ćwiczenia siłowe,biegi,biegi na nartach,pływanie,ćwiczenia gimnastyczne,elementy akrobatyki i gry sportowe.

Obciążenia treningowe realizowane są przy pomocy stosowanych różnorodnych metod treningowych.Metodą treningową nazywamy drogę postępowania trenera z zawodnikiem,zmierzającą do osiągnięcia określonych celów za pomocą specyficznych czynności.Przy pomocy stosowanej metody zmieniamy poziom sprawności zawodnika.

W zakresie fizjologii metody dzielimy na:tlenową,beztlenową i mieszaną.

Metody treningowe różnią się od siebie ze względu na:oddziaływanie na organizm, intensywność,ilość powtórzeń,ilość serii i czas trwania.

W praktyce treningowej stosuje się metody:ciągłą,zmienną,interwałłową,powtórzeniową,startową oraz zmodyfikowane do potrzeb indywidualnych.

W doskonaleniu techniki posługujemy się metodami:analityczną/elementy ruchu/, syntetyczną/całościowo/ i kompleksową.

Przemienność obciążenia następuje w stosowanych cyklach szkoleniowych.

Głównymi cyklami szkoleniowymi są 4-letnie Makrocykle Olimpijskie.Różnią się skalą obciążenia.Dla młodych zawodników,dla których prognozowany w czteroleciu planowany wynik zmieni się o 10% i obciążenie cyklu wyniesie 50%  stosowany jest schemat obciążenia  5 : 2 : 1.

 

Dla Mistrzów Sportu,planowany prognozowany wynik w czteroleciu zmieni się o 5% i obciążenie cyklu wyniesie 15% stosowany jest schemat obciążenia

3 : 2 : 1.

 

Roczny Cykl Treningowy


Roczny Cykl Szkoleniowy jest podstawowym cyklem Olimpijskiego Makrocyklu w którym realizowane jest planowane obciążenie treningowe.Obciążenie to planowane jest od Imprezy Głównej/Mistrzostw Świata,Europy lub Mistrzostw Krajowych/ wstecz przez mezocykl BPS-u i dalej przez poprzedzające go mezocykle przygotowawcze/Okres Przedstartowy i Okres Przygotowawczy/.

MEZOCYKLE PRZYGOTOWAWCZE <-------  BPS <------ START


W Rocznym Cyklu Szkoleniowym można planować jeden lub więcej Okresów Startowych.W wielu Narodowych Federacjach Kajakowych stosowany jest nowoczesny Roczny Cykl Szkoleniowy o dwóch Startach Głównych.Pierwszy w maju/starty w Pucharze Świata lub  Mistrzostwach Europy/,drugi Start Główny w lipcu lub sierpniu/Igrzyska Olimpijskie lub Mistrzostwa Świata/.

Obciążenie treningowe niezależnie od konstrukcji i celu Rocznego Cyklu Szkoleniowego przebiega zgodnie z planowanym schematem ociążenia 5 : 2 : 1

Schemat ten jest podstawą do stosowania 8-mio mezocyklowego Rocznego Cyklu Szkoleniowego.Pięć mezocykli akumulacyjnych,dwa mezocykle intensyfikacyjne i mezocykl przekształceniowy/transformacyjny/.

I - Mezocykl,Wprowadzający,II - Mezocykl,Wszechstronnego Przygotowania,III - Mezocykl,Specjalnego Przygotowania Sprawnościowego,IV - Mezocykl,Przygotowania Sprawnościowo- Technicznego,V - Mezocykl,I Okres Startowy,VI - Mezocykl,2-gi Specjalnego Przygotowania Sprawnościowego,VII - Mezocykl,2-gi Przygotowania Sprawnościowo-Technicznego,VIII - Mezocykl,II Okres Startowy.

Przyjęty schemat obciążenia jest też podstawą do planowania 8-mio mikrocyklowego BPS-u/Bezpośrednie Przygotowanie Startowe/.

BPS

A,A,A,A,A,     I,I,        P

Wieloletnia praktyka w kajakarstwie,obserwacja i analiza obciążeń w innych dyscyplinach sportu o podobnej charakterystyce przebiegu obciążenia treningowego pozwoliła wypracować teoretyczny model przebiegu obciążenia treningowego w Rocznym Cyklu Szkoleniowym.

MEZOCYKLE PRZYGOTOWAWCZE <--------     BPS    <-------- START
2 <------- 3 <------- 2 x BPS             3 <----- 2 x START                                                                              

Mezocykle Treningowe


Mezocykl Szkoleniowy jest cyklem średnim zbudowanym standardowo z 4-12 Mikrocykli Szkoleniowych.W mezocyklach szkoleniowych podobnie jak w pozostałych cyklach stosowana jest falowa przemienność przebiegu obciążenia.

Można wyróżnić mezocykle akumulacyjne,intensyfikacyjne i przekształceniowe.

O obciązeniu decyduje zawartość akcentów treningowych w poszczególnych mikrocyklach danego mezocyklu treningowego.

Są mikrocykle treningowe akumulacyjne,intensyfikacyjne i przekształceniowe.

MEZOCYKL

A, A, I, P [2/3A+START]

Głownym mezocyklem szkoleniowym decydującym o wyniku w Imprezie Głównej jest specyficzny 6-8 mikrocyklowy mzocykl BPS/Bezpośrednie Przygotowanie Startowe/.

Mikrocykle Treningowe

Mikrocykl Treningowy jest najmniejszym cyklem treningowym mającym wpływ na rozwój psycho-fizyczny zawodnika.Zbudowany jest z 3-7 dni treningowych/treningów/ z planowanym falowym przebiegiem obciążenia treningowego/praca-wypoczynek/.

W praktyce treningowej  mikrocykle treningowe to dni i tygodnie kalendarzowe.

Istnieje zależność między ilością dni treningowych w mikrocyklu treningowym,a wielkością zmian psycho-fizycznych w organiżmie zawodnika.

 

W poszczególnych mikrocyklach treningowych/akumulacyjnych,intensyfikacyjnych i przekształceniowych/ w zależności od okresu szkolenia stosowany jest specjalny przebieg obciążenia treningowego.

 

W każdym  z tych mikrocykli następuje falowy przebieg obciążenia

treningowego różny w zależności od okresu treningowego i stosowanych obciążeń w dniach treningowych.

 

 

W kolejnych dniach mikrocyklu treningowego następuje także przemienność środków treningowych.

Szczególnie dotyczy to środków treningowych używanych w treningu uzupełniającym/treningów siły,treningów wytrzymałości ogólnej i treningów koordynacji ruchowej/.

Po dużych obciążeniach treningowych głównie w składowej objętości zawsze musi następować większy wypoczynek.

Analiza przebiegów obciążenia treningowego w poszczególnych cyklach treningowych pozwala korygować kolejne plany szkoleniowe i zweryfikować zasadność stosowanych obciążeń,metod i środków treningowych.

 

 

Obciążenie treningowe rejestrowane jest w pięciu głównych zakresach:tlenowym,tlenowym specjalnym,beztlenowym kwasomlekowym,beztlenowym fosfagenowym i anabolicznym/fosfokreatyna/.Poziom zasobów energetycznych i rozwoju procesów energetycznych zawodnika decyduje o wynikach w poszczególnych konkurencjach w kajakarstwie.

 

 

Dzień Treningowy

Dzień Treningowy jest to bezpośrednio oddziałujący na zawodnika element Procesu Treningowego.Od jego miejsca w mikrocyklu w określonym okresie treningowym zależy rodzaj i wielkość obciążenia treningowego.Są dni treningowe:akumulacyjne,intensyfikacyjne i przekształceniowe,a obciążenia:małe,średnie,duże,bardzo duże i krańcowe.

W dniu treningowym obciążenia treningowe mogą być realizowane jako jeden lub więcej treningów/raz,dwa lub trzy razy w ciągu dnia/ lub jako treningi kompleksowe/razem/.

W związku z przemiennością akcentów treningowych i środków treningowych są dni treningowe zawierające:-  treningi techniczne i treningi siłowe,następnie-  treningi  techniczne i treningi biegowe oraz - treningi techniczne i koordynacji ruchowej.Wynika to z praktyki treningowej,zasadne jest łączenie treningów szybkościowych i wytrzymałości szybkościowej z treningami siły ewentualnie koordynacji ruchowej,a wytrzymałości tlenowej specjalnej i ogólnej z pozostałymi środkami treningowymi z zakresu wytrzymałości.

W zależności od etapu szkolenia i poziomu wytrenowania można stosować różne układy obciążenia treningowego:

O1, O1 + O1, O1 + O2, O1 + O3, O2 + O1,---------> i inne.

O1 - obciążenie małe   
O2 - obciążenie średnie   
O3 - obciążenie duże

Jedną z możliwości wyliczania obciążenia treningowego i jego rejestracji jest stosowanie minut zredukowanych.Jest to zapis obciążenia treningowego H / sekundy,minuty,godziny tzw,zredukowane - t'/ .

Jest ono wprost proporcjonalne do objętości czasowej danego treningu i wprost proporcjonalnej do jego intensywności.


H[t'] = O[t] x I[%]-------->60 min. x 85% = 51'/zredukowane/

Dla odróżnienia zapisanych zakresów obciążenia treningowego stosuje się specjalne znakowanie np:

anaerobowe - 0.30'00''

aerobowe specjalne - 0.45'00''

aerobowe - 0.60'00''