en
  • baner1

DAGsport pomoże zrealizować Twoje marzenia

Wiedza o kajakarstwie i prognozowanie

 

Historia kajakarstwa

Historia kajakarstwa sięga czasów antycznych,wiele ludów używało łodzi w życiu codziennym walcząc o przetrwanie.

Nazwa kajak pochodzi od "qajaq" ludu Inuitów.

Nowoczesną formę rywalizacji sportowej zainicjował Anglik John MacGregor w roku 1865  na kajaku "Rob Roy",a w roku 1866 założył  British   Royal Canoe Club.

Jedną z pierwszych sekcji kajakowych na kontynencie utworzono we Wrocławiu,a w roku 1881 zorganizowano pierwsze regaty kajakowe.

Polscy zawodnicy aktywnie uczestniczyli w kajakowej rywalizacji sportowej,a pierwszy ich start olimpijski to Igrzyska Olimpijskie w Berlinie w roku 1936.Przez kolejne dziesięciolecia polskie kajakarstwo stało się jedną z najsilniejszych dyscyplin sportowych.Większosć sukcesów notowano w Mistrzostwach Świata i Europy,ale także w szczególnie nobilitującej rywalizacji w Igrzyskach Olimpiskich były i są wielkie osiągnięcia.

Polscy kajakowi medaliści olimpijscy:Izabela Dylewska,Daniela Walkowiak,Aneta Pastuszka,Beata Mikołajczyk,Beata Sokołowska,Karolina Naja,Piotr Markiewicz,Maciej Frejmut,Wojciech Kurpiewski,Marek Łbik,Marek Dopierała,Jerzy Opara,Andrzej Gronowicz,Paweł Baraszkiewicz,Daniel Jędraszko,Krzysztof Kołomański,Michał Staniszewski,Grzegorz Kotowicz,Dariusz Białkowski,Stefan Kapłaniak,Władysław Zieliński,Władysław Szuszkiewicz,Rafał Piszcz,Adam Seroczyński,Marek Witkowski.

Wielkimi postaciami polskich kajaków byli i są Mistrzowie Świata w konkurencjach olimpijskich:Maria Ćwiertniewicz,Elżbieta Urbańczyk,Barbara Hajcel,Grzegorz Śledziewski,Marek Twardowski,Ivan Klementiev,Ryszard Oborski,Adam Wysocki,Daniel Wełna,Grzegorz Kołtan,Henryk Budzicz,Marcin Kobierski,Michał Śliwiński,Piotr Siemionowski.

Największymi gwiazdami światowego kajakarstwa byli,ośmiokrotna złota medalistka olimpiska  Niemka Birgit Fisher i sześciokrotny złoty medalista olimpijski Szwed Gert Fredriksson.


Kajakarstwo sportowe

Jest wiele form kajakarstwa:

klasyczne,górskie,kajak-polo,

freestyle kajakowy,żeglarstwo

kajakowe,rekreacja kajakowa

i pokrewne.

DAGsport wspiera kajakarstwo klasyczne,górskie i rekreację kajakową.

Kajakarstwo klasyczne i górskie uprawiane jest na torach sztuczntch i naturalnych oraz akwenach otwartych.

W Igrzyskach Olimpijskich kajakarze klasyczni startują w konkurencji sprint:kobiety na dystansach k-1 200m i 500m,k-2 500m,k-4 500m,mężczyźni na dystansach k-1 200m i 1000m,k-2 200m i 1000m,k-4 1000m,c-1 200m i 1000m,c-2 1000m,a kajakarze górscy startują w slalomie kajakowym:kobiety k-1,mężczyźni k-1,c-1 i c-2.

Corocznie rozgrywane Mistrzostwa Świata i Europy są ważnym etapem przygotowań do Igrzysk Olimpijskich.Program startów zawiera większą ilość konkurencji i dystansów co  wszechstronnie ocenia poziom sportowy zawodników,drużyn i poszczególnych federacji narodowych.

W Mistrzostwach Świata i Europy rozgrywane są także konkurencje kajakarzy niepełnosprawnych.

Jedną z konkurencji kajakarstwa klasycznego jest maraton kajakowy z własnym cyklem zawodów w tym z Mistrzostwami Świata i Europy.

Swoje mistrzostwa rozgrywają również poszczególne kontynenty.


Teoria treningu w kajakarstwie

Kajakarstwo jest sportem siłowo-wytrzymałościowym wymagającym doskonałej sprawności psycho-ruchowej.

Kształtowanie zawodnika postępuje w  w cyklu wieloletnim nazywanym Procesem  Szkoleniowym.

Proces Szkoleniowy zawiera wieloletnie Makrocykle Treningowe,Roczne Cykle Szkoleniowe,Mezocykle Treningowe,Mikrocykle Treningowe,Dni Treningowe i Treningi.

Trening sportowy rozumiany jest jako proces naukowego i pedagogicznego postępowania,kóre przez specjalną adaptację organizmu prowadzi zawodnika do mistrzostwa sportowego.Zalożeniem jest,że racjonalne kierowanie szkoleniem sportowym wymaga stosowania obiektywnych planów rozwoju wytrenowania.

Prawidłowy Proces Szkoleniowy realizowany jest etapowo.Wyróżnia się etapy:treningu wstępnego,treningu podstawowego i treningu specjalistycznego.W kajakarstwie trening wstępny zawiera specyficzne zrózżnicowania,ale pozostaje zawsze treningiem ogólnorozwojowym przewidzianym jako podstawa pod wieloletnie przygotowania do wysokiego wyczynu.Trening podstawowy jest kontynuacją ogólnego procesu rozwojowego z planowym zwiększaniem do dużego obciązeniem specjalistycznym.Trening w tym etapie realizowany jest na podstawie wyznaczonych cykli szkoleniowych.Celem etapu podstawowego jest uzyskanie klasy mistrzowskiej.W etapie treningu specjalistycznego kształtujemy indywidualny i optymalny poziom sportowy zawodnika.Treningi są specjalistyczną formą procesu szkoleniowego,ponieważ wszystkie środki treningowe,metody treningowe i inne działania doskonalą najwyższy poziom sportowy i prowadzą do klasy mistrzowskiej międzynarodowej.

W etapach szkolenia różnicuje się akcentowanie śródków treningowych ze względu na ich oddziaływanie.Wróżniamy środki treningowe:wszechstronnego przygotowania,ukierunkowane na kajakarstwo i środki specjalnego przygotowania.W etapach szkolenia zmieniają się także akcenty stosowanych  metod treningowych.W treningu doskonalone są poszczególne cechy motoryczne zawodnika i technika wiosłowania.W procesie treningowym stosuje się falową przemienność obciążenia w cyklu praca - wypoczynek.Pojawia się tzw.superkompensacja zwiększająca poziom psycho-moto-fizyczny zawodnika.Obciążenie treningowe jest wprost proporcjonalne do objętości i intensywności treningu.

 

H = O x I


H - obciążenie

O - objętość

I - intensywność


Kilkudziesięcioletnia praktyka treningowa,w której stosowano założenia polskiej i zagranicznej teorii treningu pozwoliła wypracować schemat obciążenia zawodnika.


AAAAA     II       P

5     :   2    :    1

A - akumulacja

I - intensywność

P - przekształcenie


Schemat ten stał się podstawą do budowy B P S-u/Bezpośrednie Przygotowanie Startowe/,a dalej do tworzenia ośmio mezocyklowego Rocznego Cyklu Treningowego.


Prognozowanie

Prawidłowo prowadzony nabór zawodników do kajakarstwa uwzględnia prognozę ich rozwoju fizycznego.Prognoza dokonywana jest przy pomocy wywiadu środowiskowego:warunki antropometryczne rodziców,warunki socjalno-bytowe rodziny,a także za pomocą nauki:badania medyczne,psycho-ruchowe,antropometryczne i inne.Planując Program Szkolenia należy uwzględnić ścisłą specjalizację w kajakarstwie.Trudność sprawia jednoznaczne stwierdzenie,czy  przyszły kajakarz będzie sprinterem czy długodystansowcem.

Teoretycznym celem szkolenia jest "Model Mistrza".Jest to zawodnik,który w realizacji prawidłowego wieloletniego cyklu szkoleniowego wykazuje pełną gotowość treningową oraz potwierdza to wynikami w każdym etapie szkolenia.

Możemy prognozować docelowy wynik sportowy zawodnika posługując się danymi statystycznymi realizując czteroletni Makrocykl Olimpijski z planowanym obciążeniem treningowym.

Sztandarowym przykładem "Modelu Mistrza" w kajakarstwie jest Birgit Fisher.Zrealizowała ona wszystkie założenia rozwoju procesu treningowego i osiągnęła największe mistrzostwo.


Model "Mistrza Sportu",a prawda

W polskim kajakarstwie zawodnikami zbliżającymi się do "Modelu Mistrza" byli Izabela Dylewska i Wojciech Kurpiewski.Oboje rozpoczęli szkolenie w wieku tzw."cudownego dziecka"/11-12 lat/ i przeszli wszystkie etapy szkolenia.Byli Mistrzami Sportu i medalistami Igrzysk Olimpijskich.W wieku juniora wygrywali z polskimi seniorami,a polscy kajakarze byli wówczas czołówką światową.

W innych krajach,głównie tzw."Demokracji Ludowej"wielu medalistów olimpijskich realizowało Planowy ProcesTreningowy.

Aktualnie większość światowych federacji stosuje podobne planowanie.Wielkie systemowe wyniki sportowe osiągają narodowe federacje o bogatej tradycji uprawiania kajakarstwa i wysokim rozwoju naukowego podejścia do sportu.

Zdarzają się wielkie wyniki w krajach gdzie kajakarstwo sportowe jest stosunkowo młodą dyscypliną względnie w miejscach gdzie wcześniej nie notowano sukcesów.Ale zwycięstwa olimpijskie kanadyjkarzy Chin czy nowozelandzki kobiecy olimpijski sukces w Londynie potwierdzają tylko zasadność stosowania Planowanego Cyklu Szkoleniowego.